Vietravel SCC

  • (84.28) 7300 3969 (Ext: 381, 382, 104)
  • (84) 903 811 597
  • info@ksac.edu.vn

STUDY ORIENTATION

STUDY ORIENTATION

SIGNATURE PRODUCTS

NEWS & UPDATES

21{{getMonthName('2019-10-21')}}
Ngày Hội Giáo Dục Canada
  •  21/10/2019

Ngày 20/10/2019 vừa qua, Vietravel SCC đã tham dự Ngày Hội Giáo Dục Canada lần thứ 11 do Tổng Lãnh S...

09{{getMonthName('2019-10-09')}}
HỌC BỔNG 50% - ĐẠI HỌC TASMANIA
  •  09/10/2019

Đại học Tasmania hiện đang có học bổng 𝐀𝐒𝐄𝐀𝐍 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲 𝐔𝐧𝐝�...

EDUCATION EVENTS

{{getDay(item.EventDate)}}{{getMonthName(item.EventDate)}}
{{subTitle(item.Title,70)}}
  •  Start:{{dateFormate(item.EventDate)}}   End:{{dateFormate(item.ToDate)}}
  •  {{item.TimeOfEvent}}

{{subTitle(item.Location,60)}}

1
Bạn cần hỗ trợ?